LOS SPONSORS DEL POBLADO

ELS SPONSORS DEL POBLAT

Els nostres col·laboradors

APORTACIONS PER AL BON MANTENIMENT

La Comunitat de Propietaris del Poblat de Pescadors de Binibeca Vell rep aportacions econòmiques anuals de l’Ajuntament de Sant Lluís, que ens permeten fer front a una petita part dels costos de manteniment: pintura, jardineria, neteja, enllumenat i d’altres. El cobrament de drets d’imatge per a usos comercials també els destinem a aquest objectiu.

Disposem d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament i destinem els diners que rebem al manteniment i conservació del Poblat.